"D" Z Jamnikowa ZKwP/FCI

NID:

405608

Date born:

2018-02-24

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
dzieci Lali (14 dni)
INTCH, INTCH(FCI), BALTCH, BALTJCH, BLRCH, CZCH, EECH, EEJCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH, PLCH, ROCH, UKRCH, FOX
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, WUT JCH, EECH, EEJCH, FINCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, INTCH(FCI), WUT CH, WUT JCH, DCH(Club), DTK CH, DTK JCH, LUXCH, RUSCH, SKGCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WUT JCH, DTK CH, DTK JCH, LUXCH, LUXJCH, VDHCH, VDHJCH, VDHVCH
Black & Tan Dapple,
Dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
BALTCH, EECH, EEJCH, LTCH, LVCH, LVJCH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, PLCH, PLJCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
BALTJCH, EECH, EEJCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, MOLCH, RUSCH, UKRCH, FT-FOX
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, INTCH(FCI), ATCH, DTK CH, HCH, PLCH, PLJCH, SKCH, SKJCH, VDHCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTCH, GBCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WW, WUT CH, BALTCH, BLRCH, CZCH, DKCH, NORDCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, SLOCH, UKRCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, PLCH, PLJCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), BLRCH, DCH(Club), LTCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), EUW, BLRCH, RUSCH, FT-FOX
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,