Julissa Lisant A

NID:

463298

Date born:

2022-05-05

Colour:

Wild Boar

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
RUSJCH
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, INTCH(FCI), WW, EUW, WUT CH, WUT JCH, AUSTCH, BALTCH, BALTJCH, BECH, BGCH, BLRCH, CZCH, DCH(Club), DKCH, DTK CH, EECH, EEJCH, ESCH, EURCH, FRCH, HGRCH, HRHC, IRCH, LTCH, LTJCH, LUXCH, LUXJCH, LVCH, LVJCH, MOLCH, MOLJCH, NJK, NLCH, NORDCH, NVCH, PLCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, SECH, SKCH, SLOCH, SLOJCH, VDHCH, YUCH, FOX, FT-BL. TR.
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, INTCH(FCI), BALTCH, BLRCH, DCH(Club), DTK CH, EECH, LTCH, LVCH, MOLCH, PLCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, FINCH, NVCH, SVCH

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, INTCH(FCI), EUW, BALTCH, BGCH, BLRCH, DCH(Club), EECH, HRHC, LTCH, LVCH, MOLCH, YUCH, FOX, FT-BL. TR.
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, INTCH(FCI), EUW, BALTCH, BLRCH, DCH(Club), EECH, HRHC, LTCH, LVCH, MOLCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, SLOCH, UKRCH, YUCH, FOX, FT-BL. TR.
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
FOX, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, INTCH(FCI), EUW, WJW, WUT CH, BLRCH, DCH(Club), FRCH, HGRCH, LUXJCH, RKFCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, INTCH(FCI), BALTCH, BLRCH, DCH(Club), DTK CH, EECH, LTCH, LVCH, MOLCH, PLCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, FINCH, NVCH, SVCH

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, INTCH(FCI), BALTCH, BLRCH, CSCH, DCH(Club), DKCH, EECH, HGRCH, HRHC, LTCH, LVCH, MOLCH, NLCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, SLOCH, SLOJCH, UKRCH, YUCH, FOX, FT-BL. TR.
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, INTCH(FCI), EUW, BALTCH, BGCH, BLRCH, CERCH, CSCH, DCH(Club), DKCH, EECH, FINCH, HGRCH, HRHC, LTCH, LUXCH, LVJCH, MOLJCH, NLCH, PLCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, SLOCH, SVCH, UKRCH, YUCH, FOX, FT-BL. TR.
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, RUSCH, FOX
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
AMCH, RKFCH, RUSCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar


Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH(FCI), FINCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, INTCH(FCI), EUW, BALTCH, BGCH, BLRCH, CERCH, CSCH, DCH(Club), DKCH, EECH, FINCH, HGRCH, HRHC, LTCH, LUXCH, LVJCH, MOLJCH, NLCH, PLCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, SLOCH, SVCH, UKRCH, YUCH, FOX, FT-BL. TR.
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, BALTCH, BLRCH, DCH(Club), ESCH, LTCH, LVCH, MOLCH, RKFCH, UKRCH

Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, BLRCH, RUSCH, UKRCH
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
Wild Boar,
Kaninchen- dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, INTCH(FCI), BALTCH, BLRCH, DCH(Club), DTK CH, EECH, LTCH, LVCH, MOLCH, PLCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
INTCH, INTCH(FCI), EUW, WUT CH, AUSTCH, BALTCH, CZCH, DCH(Club), DKCH, IRCH, LTCH, LUXCH, LVCH, NLCH, NORDCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, SLOJCH, YUCH, FOX, FT-BL. TR.
Wild Boar,
Zwerg-dachshund (teckel) rauhhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,