KALADIUM VIZAVI CERERA WARFRAME

NID:

412928

Date born:

2015-02-12

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

RKFCH,RUSCH,RUSJCH

Field trials:

No Field trials
png
Offspring (1)
INTCH, EUW, BLRCH, FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, GRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, HCH, HJCH, HSHCH, ROCH, VDHCH
black&tan,
AMCH, CANCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
PLCH

INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
LUXJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), RUSCH, FT-FOX
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,


INTCH(FCI), BLRCH, RUSCH, FT-FOX
red,

red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, EUJW, BLRCH, RKFCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, BLRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW, BLRCH, FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BALTCH, BALTJCH, ESCH, EURCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, CANCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW, BLRCH, FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,