Mini Golf Karak

NID:

11001

Date born:

2011-05-01

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Mini Golf Karak
mini_golf_karak_bundesjugendsiegerKarak мини гольф

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, EUJW, BLRCH, RKFCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, BLRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH

GBCH
black&tan,
INTCH, BLRCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BALTVCH, BLRJCH, ESCH, FINCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
FINCH

LUXCH, NLCH, VDHCH
red,
INTCH, EURCH, HCH, HSHCH, ROCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, VDHCH
black&tan,
AMCH, CANCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
PLCH

SACH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
SACH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
PLCH

EURCH, LUXCH, RUSCH
black&tan,
GBCH

GBCH
black&tan,


Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,