Minidogland litter B

NID:

428379

Date born:

2021-09-22

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
WUT CH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
FT-FOX
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, INTCH(FCI), EECH, EEJCH, FINCH, LTCH, LTJCH, RUSCH, SECH

EECH, EEJCH


Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), AMCH, ITACH, RKFCH, RUSJCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, EUW, ITACH, ROCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), WW, EUW, WUT CH, BALTCH, BLRCH, EECH, FINCH, HGRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, SECH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
INTCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH, UKCCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BLRCH, DCH(Club), RUSCH, RUSJCH, UKRCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
JPCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
JPCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,