ZIGMUNDDORF J - litter

NID:

401541

Date born:

2017-05-09

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, ESCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, CANCH, DCH(Club), GRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH

RKFCH, RUSCH, RUSJCH

GRCH, RUSCH, RUSJCH


INTCH, BLRCH, ESCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaarbrown&tan,
RUSCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
LUXJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
ESCH, RUSCH, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, AMCH, FINCH, ROGCH, ROMCH, RUSCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, DTK CH, GRCH, LTCH, MOLCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,