Virtual parents

RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WW, EECH, FINCH, LTCH, LVCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, AMCH, BLRCH, EECH, MKCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, DKCH, LTCH, LVCH, RUSCH, SVCH, UKRCH, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, AMCH, BLRCH, EECH, MKCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, MOLCH
Red Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, DKCH, LTCH, LVCH, RUSCH, SVCH, UKRCH, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, CANCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
Black & Tan Piebald,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, AMCH, FINCH, ROGCH, ROMCH, RUSCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, GRCH, LTCH, MOLCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,