Virtual parents

INTCH(FCI), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
Chocolate & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RUSJCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BLRCH, DCH(Club), RUSCH, RUSJCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BLRCH, DCH(Club), RUSCH, RUSJCH
black&tan,
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
RKFCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BLRCH, DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RUSJCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), BLRCH, BLRJCH, LTCH, LVCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), DCH(Club), GEOCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), BALTJCH, EEJCH, FINCH, LTJCH, LVCH, LVJCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH, UKCCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BLRCH, LTJCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), HCH, JPCH, LTCH, PLCH, PLJCH, RKFCH, ROGCH, ROMCH, RUSCH, SECH, SKCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BLRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
BLRCH, DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RUSJCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BLRCH, MOLCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
GRCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,