Virtual parents

RUSCH, RUSJCH
Chocolate & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), BLRCH, DCH(Club), ESCH, FINCH, GEOCH, GRCH, LTCH, MOLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), GIBCH, ITACH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
Chocolate & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSJCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), MOLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), EUW, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
WW, HCH, HJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,