Ho Rud Ho Irondachs BS‘08 KS‘07

NID:

391679

Date born:

2006-01-12

Breeder:

Michael Weinschrott

Reg No:

VDH/DTK 0600132K

Dog breed:

Dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

black&tan

Exterior (show) titles:

INTCH,INTCH(FCI),WUT CH,WUT JCH,DCH(Club),DTK CH,DTK JCH,LUXCH,RUSCH,SKGCH

Other titles:

BS Bundessieger´08 KS Klubsieger´07

Field trials:

No Field trials

Results:

StiJ
Ho Rud Ho Irondachs BS‘08 KS‘07
INTCH, WUT JCH, DTK CH, DTK JCH, LUXCH, LUXJCH, VDHCH, VDHJCH, VDHVCH
Black & Tan Dapple,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Black & Tan Dapple,
Dachshund (teckel) kurzhaar
NLCH
Chocolate & Tan Dapple,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Red Brindle Piebald,
Dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
EUW, WJW, EUJW, DTK CH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
WW, EUJW, EECH, LUXJCH, RKFCH, RUSCH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
WW, EUW, WJW, EUJW, AMCH, HCH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
WW, EUW, WJW, DCH(Club), DTK CH, LUXCH, LUXJCH, NLCH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Unknown
Unknown
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
BECH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BECH, LUXCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, LUXCH, RKFCH, RUSCH, FT-FOX
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
BECH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
BECH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BECH, VDHCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
EUW, DCH(Club), DTK CH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
VDHCH
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,